back to home dude

Rabbit Sniper 2

Rabbit Sniper 2

Om Rabbit Sniper 2

Försök att träffa alla terrorister med en enkel runtstudsande kula i det här Rabbit Sniper spelet. Se till att du siktar noggrannt för att så effektivt möjligt elimenera dem!