back to home dude

Plus Plus

Plus Plus

Om Plus Plus

Försök att spela bort alla fyrkanter genom att gång på gång para ihop det efterfrågade talet med varandra. Så om det står 19, kan du alltså till exempel klicka på en 9, en 1 och en 2.