Hero Jump
Hero Jump
Hero Jump
Hero Jump
Hero Jump

Hero Jump

3.1
98Värdering

Den stora hjälten Hercules vill hälsa på sin far på berget Olympus. Det är inte lätt att komma dit. Du måste nämligen hoppa från plattform till plattform. Det kommer väl att lyckas, halvgud?

Walkthrough
Spela