back to home dude

Desert Battle

Desert Battle

Om Desert Battle

Flyg din helikopter genom de fientliga territorierna och eliminera fientliga krigare. Du kan landa helikoptern på plattformen för att tanka och reparera helikoptern.