back to home dude

Cube Blast

Cube Blast

Om Cube Blast

Cube Blast erbjuder dig olika nivåer och olika utmaningar i varje nivå. Du måste hitta en kombination av minst två matchande färgade block placerade bredvid varandra. Låt de rätta kuberna poppa sönder och försvinna i tomma intet för att nå ditt mål. Du måste också arbeta dig runt utmaningar som frusna block, men du kommer att få bomber och dynamit för att hjälpa dig att rensa vägen. Se hur många nivåer du kan klara i detta roliga och utmanande spel.