back to home dude

Archery Clash

Archery Clash

Om Archery Clash

Archery Clash är ett 3D-bågskyttespel där du kan utforska olika japanska trädgårdar. Öva målskytte genom att träffa lyktor och vaser med de röda prickarna målade på dem. När du går igenom nivåerna måste du ta itu med rörliga mål och försvinnande mål också. Du har ett begränsat antal pilar för att klara varje utmaning. Du kan missa en eller två gånger, men missar du för ofta kommer du inta att klara nivån! Ta dig tid att rikta noggrant och slå ner varje lykta eller vas.