back to home dude

Äta i Följdordning

Äta i Följdordning

Om Äta i Följdordning

Försök att äta i samma följdordning som gubben bredvid dig. Se upp: han gör det svårare för dig hela tiden. Så var uppmärksam hela tiden!