back to home dude

Gnistror 1

Gnistror 1

Om Gnistror 1

Led alla gnistror till den mittersta cirkeln genom att vrida de vita kopplingspunkterna. I varje nivå kommer det till en gnistra, så du måste hela tiden vara snabbare och noga titta observera deras bana!