back to home dude

Don't Fall

Don't Fall

Om Don't Fall

Don't Fall är ett roligt 3D-reaktionsspel där du måste ta tag i de gula blocken och skjuta dem i rätt riktning för att fylla luckorna i vägen. Låt inte din rullande boll falla ner. Du måste skjuta varje block på plats innan bollen når nästa hål. Försök att hålla bollen rullande så länge du kan och samla alla gröna diamanter längs vägen.