back to home dude

Diner Dash 4

Diner Dash 4

Om Diner Dash 4

Håll kunderna nöjda genom att servera dem så snabbt som möjligt. Desto nöjdare de är, desto fler poäng får du.