back to home dude

Civilizations Wars 4: Monsters

Civilizations Wars 4: Monsters

Om Civilizations Wars 4: Monsters

Världen förändras ständigt. Städerna är i rörelse. Krig står på tröskeln och olika raser och människor kämpar för sina platser. Skicka arméer till obebodda områden och ta över dem. Ta över områden av fienden genom att skicka arméer dit. Men se till att din hembas inte blir överfallen. Tänk strategiskt.