back to home dude

Chilly Snow Ball

Chilly Snow Ball

Om Chilly Snow Ball

Rulla nerför kullen med snöbollen i Chilly Snow Ball och försök att undvika att träffa några av träden. Klicka för att svänga åt vänster eller höger. Försök att hitta öppningarna mellan träden och att byta riktning i rätt ögonblick. Du får extra poäng för nära missar! Hur länge kan du fortsätta att åka slalom nerför de snöiga sluttningarna?