back to home dude

Battlefield Medic WWII

Battlefield Medic WWII

Om Battlefield Medic WWII

Du som doktor har den viktiga uppgiften att rädda livet på människor. Inte ofarligt, säkert om du jobbar i krigstider. Ser du till att du i tid är hos de skadade?