back to home dude

3 Slices

3 Slices

Om 3 Slices

Dela blocken i bitar med musen och försök att få så mycket av det röda materialet som möjligt att ramla bort från skärmen. Kom ihåg att du endast kan skära tre gånger så tänk noga igenom hur du ska göra!