back to home dude

New Star Soccer

New Star Soccer

Om New Star Soccer

Starta en ny karriär och spela ditt lag till toppen! Bestäm med vilken hastighet du skjuter bollen och försök själv att tillägga effekt!