back to home dude

McDonald's 2

McDonald's 2

Om McDonald's 2

Ha ledning över fyra sektorer (jordbruk, näringsverket, huvudkontoret och restaurangen) och se så till att McDonalds går bra!