back to home dude

Grow Cube

Grow Cube

Om Grow Cube

Använd de olika föremålen för att transformera kubusen till en konstig kreation. Kan du hitta den optimala följdordningen av föremålen i det här konstiga pusselspelet?