back to home dude

Emergency Call

Emergency Call

Om Emergency Call

Du är högsta ansvarig för brandkåren. Försök att släcka elden så snabbt som möjligt och var en hjälte!