back to home dude

Angry Worms

Angry Worms

Om Angry Worms

Angry Worms är överlevnad för de mest kvalificerade när du försöker överleva under en viss tid, ätande prickar för att öka i vikt och styrka så att du kan döda andra maskar och låsa upp nya nivåer. Förflytta dig försiktigt bland de andra arga maskarna, undvik kollisioner som kan döda dig och leta efter sätt att äta andra.