back to home dude

3 Pandas in Fantasy

3 Pandas in Fantasy

Om 3 Pandas in Fantasy

De tre pandorna har hamnat i en magisk fantasivärld. Kan du hjälpa dem med att hitta vägen genom varje nivå? Klättra och hoppa, dra i spakarna och tryck in de rätta knapparna för att få pandorna längs alla hinder. Lycka till!