back to home dude

Zombie Demolisher 2

Zombie Demolisher 2

Om Zombie Demolisher 2

Zombies har tagit över världen. Igen! Så det är dags att utplåna dem. Du är ingen hjälte, du är ingen krigare. Du är en rivningsexpert. Så riv dessa hus på det mest taktiska sättet. Kan du utplåna alla zombies och bli hjälten av staden?