back to home dude

Ultim Kanon Anfall

Ultim Kanon Anfall

Om Ultim Kanon Anfall

Fienden har gömt sig bakom murar och stålbalkar. Du måste elimenera fienden med din tank. Sikta noga och skjut!