back to home dude

Super Miner

Super Miner

Om Super Miner

Samla guld och andra material. De svarta stenarna är väldigt tunga och värdelösa, så ta inte dem! När du har spelat klart, kan du klicka på Submit för att spara dina poäng.