back to home dude

Spear Toss

Spear Toss

Om Spear Toss

Hur långt kan du kasta ditt spjut i friidrottsspelet Spear Toss? Spring fram till linjen och välj rätt ögonblick för att börja luta ditt spjut uppåt. Kasta när du når den optimala vinkeln. Luta dig inte för långt tillbaka, och kasta inte spjutet för tidigt eller för sent: du kommer antingen att kasta för kort eller bli diskvalificerad!