back to home dude

Smilodon Rampage

Smilodon Rampage

Om Smilodon Rampage

Den här sabeltandade tigern har fått nog. Efter att i evighet ha varit nerfryst är han ute efter hämnd. Låt människan vara ett fint byte. Förinta staden och förinta varje fiende som du träffar på i nivån.