back to home dude

Sling Drifter

Sling Drifter

Om Sling Drifter

Sling Drifter är ett drifting spel där du måste drifta genom de skarpa kurvorna på racerbanan genom att skjuta ett rep på de röda pelarna i varje hörn. Detta kommer att dra din bil genom kurvan. Släpp i tid för att svinga din bil in i mitten av vägen. Om du misslyckas eller hänger kvar för länge kommer din bil att smälla in i sidan av vägen och bli krossad. Samla in pengar på vägen för att spara för nya bilar.