back to home dude

Bubble Up

Bubble Up

Om Bubble Up

En utmaning att försöka rensa spelfältet. Försök att spela bort kombinationer av tre eller fler pärlor med samma färg.