back to home dude

Bubble Shooting

Bubble Shooting

Om Bubble Shooting

Rikta med din mus och skjut bollarna med samma färg mot varandra för att ta bort dem från brickan. Kan du få den högsta poängen?