back to home dude

Two Step

Two Step

Om Two Step

Du kan lägga korten från högen på spelfältet en och en, men du kan inte placera hela högen där. Kort med gula sidor kan placeras ett eller två steg bakåt om du placerar dem ovanpå ett kort av samma värde eller färg. Försök lägga så många kort på varandra utan att fylla hela spelfältet.