back to home dude

S.W.A.T. Tactical Sniper

S.W.A.T. Tactical Sniper

Om S.W.A.T. Tactical Sniper

Utför uppdragen. Skjut all mål! Men se till att du inte träffar några civila!