back to home dude

Rival Rush

Rival Rush

Om Rival Rush

Kör så snabbt du kan till målet och se till att du inte träffar något på vägen. Din motståndare kommer att försöka stoppa dig, så observera noggrant din omgivning.