back to home dude

Paper Blocks Hexa

Paper Blocks Hexa

Om Paper Blocks Hexa

Paper Blocks Hexa är ett roligt pussel där du måste passa ihop svärmen av sexkantiga bitar i formen. Kan du få alla bitar att passa? Ibland behöver du inte använda alla bitar. Några av dem kanske finns med i din meny för att bara förvirra dig! Titta noggrant, ta ut de rätta bitarna och arbeta dig igenom alla utmanande pusselnivå paketen.