back to home dude

Kitty Diver

Kitty Diver

Om Kitty Diver

I Kitty Diver måste du hjälpa din kattdykare att samla de gyllene snäckskalen. Bryt kristallblocken för att få din katt att rulla i rätt riktning. Använd gruvorna för att spränga hinder eller orsaka sprängvågor. Se upp för de skarpa och farliga föremålen som strömmar i de senare nivåerna!