back to home dude

House of Cards

House of Cards

Om House of Cards

Bygg ett hus av kort med det högsta värdet. Gör set om två kort av samma värde eller färg. Men se upp: ett lägre värde kan inte understödja ett högre. Tornet faller då samman. Endast ässet kan understödja alla andra kort.