back to home dude

Flygplats Ledning 2

Flygplats Ledning 2

Om Flygplats Ledning 2

Ha ledningen över flygplatsen. Se till att inga olyckor inträffar och se till att planen landar och avgår så fort som möjligt.