back to home dude

FlappyBird OG

FlappyBird OG

Om FlappyBird OG

FlappyBird OG är ett roligt reaktionsspel där du måste styra de små fåglarna genom en serie smala öppningar. Det finns gröna rör placerade i hela parken. Det kommer alltid att finnas en öppning mellan rören, men denna öppning kommer att vara i olika höjder. Flaxa med dina vingar för att glida rakt igenom. Se till att din fågel inte stöter emot rören eller träffar golvet. Ju längre du kommer, desto fler fåglar kan du låsa upp.