back to home dude

Epic War - Hell's Gate

Epic War - Hell's Gate

Om Epic War - Hell's Gate

Försök att återställa friden i drottning Etheriesas kungarike genom att som hjälten Viegraff ta upp striden mot det onda som kommer från Halls Gate. Led på ett smart sätt dina män och bli segraren på varje slagfält!