back to home dude

Businessman Simulator

Businessman Simulator

Om Businessman Simulator

En äkta affärsman börjar med ett företag och slutar till slut med tiotals egna företag. Tror du att du har egenskaperna att bli en riktig affärsman? Du öppnar ett hamburgerställe och ska av det göra ett vinstgörande företag. Lyckats? Då öppnar du ett nytt ställe. Så fortsätter du tills du har byggt upp ett helt rike.