back to home dude

Galaxy Life

Galaxy Life

Om Galaxy Life

Det var alltid fest på den avlägsna planeten Starlings ... tills en dag en elak Starling föddes som medförde kaos och förstörelse på den fredliga planeten! Försvara Starlings planet mot attackerna av Firebit genom att bygga försvarstorn och en bas. Kan du hålla attackerna mot planeten borta?