back to home dude

Bubbel Buster

Bubbel Buster

Om Bubbel Buster

Gör grupper med tre eller fler bubblor i samma färg. Rikta och skjut bubblorna till rätt plats.