back to home dude

Dockyard Car Parking

Dockyard Car Parking

Om Dockyard Car Parking

Dockyard Car Parking är ett bra 3D-bilspel där du måste köra din bil runt hamnen. Försök att träffa olika markerade kontrollpunkter som är spridda över hela varvet genom att följa den röda pilen. Sista stoppet på din resa är parkeringsplatsen markerad med trafikkonerna. Kör din bil in på parkeringsplatsen och försök att placera alla hjul inom rektangelns linjer målade på asfalten. När din bil är placerad inom gränsen kommer linjerna att bli gröna och en 3-sekunders nedräkning kommer att börja. Slutför alla nivåer på så kort tid som möjligt!