back to home dude

Blosics 1

Blosics 1

Om Blosics 1

Använd din mus att skjuta bollar på föremålen med och försök att knalla ner så många figurer som möjligt i avgrunden! Ju längre du laddar upp skottet, desto starkare blir det! Kan du spela ut alla nivåer?