back to home dude

Wave Jumper

Wave Jumper

Om Wave Jumper

Vatten, en ramp och en surfbräda. det är allt du behöver för att göra ett långt hopp på vattnet. Och lite hjälp av hoppborgar kan kanske också vara till nytta. Stå klar och hoppa så långt som möjligt!