back to home dude

Solitaire Master

Solitaire Master

Om Solitaire Master

Solitaire Master är en rolig och utmanande onlineversion av det klassiska spelet. Standard Solitaires regler gäller. Du kan välja tre sätt att spela: Solitaire, Freecell eller Spiderette. Målet med spelet är att rensa brädet genom att sortera korten i följdordning och färg från lågt till högt.