back to home dude

Rubble Trouble Tokyo

Rubble Trouble Tokyo

Om Rubble Trouble Tokyo

I Tokyo finns många gamla byggnader. De måste lämna plats åt säkra, nya. Placera ut sprängämnena på rätt plats och SPRÄNG!