back to home dude

Ocean Bubblor

Ocean Bubblor

Om Ocean Bubblor

Gör grupper med fyra eller fler likadana bubblor med samma färg. Se till att fältet förblir så tomt som möjligt.