back to home dude

Blow & Raze

Blow & Raze

Om Blow & Raze

I Blow & Raze är det upp till dig att riva de olika byggnaderna! Placera dynamit på byggnaderna och starta explosionen. När den blåa pilen slutar under den gröna pilen får du gå vidare till nästa nivå!