back to home dude

Uphill Rush 5

Uphill Rush 5

Om Uphill Rush 5

Ändlösa banor, fordon och outfits att göra stunts med! Glid med ditt däck i vildvattenkanan eller race omkring med din motorcykel! Kan du i varje nivå vinna de 3 pokalerna?