back to home dude

Joker Poker

Joker Poker

Om Joker Poker

Joker Poker blir spelat med ett spel med 53 kort istället för normalt 52 kort. Det extra kortet är en joker och används som en joker.