back to home dude

Deuces & Joker Poker

Deuces & Joker Poker

Om Deuces & Joker Poker

Deuces & Joker Poker blir spelat med ett komplett spel med 53 kort, i stället för det vanliga med 52 kort. Det extra kortet är en joker och ett vildkort.